Aquest projecte pretén millorar les condicions de vida relacionades amb la salut física i psíquica , a través de la promoció de lautonomia personal i suport a les activitats de la vida diària de les persones amb discapacitat. Sorgeix de la voluntat d'oferir un servei de qualitat com a dret social, encaminat a potenciar la qualitat de vida d'aquelles persones que, per la seva discapacitat o situació de dependència, necessiten suport per formar el pla de vida i prendre consciència de les seves possibilitats reals de desenvolupament al medi social al qual pertanyen.

Tractaments

Oferim un servei especialitzat on es promou que la persona dissenyi el seu propi pla vital i que, amb els suports precisos, fomenti el desenvolupament d'una vida autònoma i socialment activa.

L'equip de professionals que intervé realitza un treball personalitzat, multidisciplinar i global, a través de les diferents teràpies i tractaments. El nostre equip de professionals estan coordinats entre si i treballen al mateix centre, per tal que la persona usuària o grup de persones, pugui rebre el mateix dia diverses teràpies si les necessita i resulti funcional per a la seva intervenció.

Les disciplines

S'ofereixen sessions individuals o grupals (si escau) de diverses disciplines: estimulació cognitiva, fisioteràpia, psicomotricitat, teràpia ocupacional, aprenentatges funcionals i logopèdia.

Podem oferir el servei a la seu de l'entitat com a espais públics, com als propis domicilis. Considerem imprescindible que hi hagi una continuïtat en el tractament, per aquest motiu, els serveis terapèutics es presten cada dia, de dilluns a divendres, i durant tot l'any i cada usuari/ària compta amb un Pla Individualitzat d'Atenció (PIA), ajustat característiques i necessitats.

Com accedir a les teràpies

Si necessites fer servir el nostre servei pots posar-te en contacte per telèfon o mail.

Si vols que t'informem sobre quins són els requisits per utilitzar un tractament terapèutics pots trucar al 964 234 085 o enviar un mail a l'info@cocemfecs.org

Estarem encantats d'atendre't.