Condicions generals d’ús – Política de privadesa.

 

La comunicació amb COCEMFE- CASTELLÓ, a través de la seva adreça de correu electrònic, ja sigui a través dels formularis presents en aquest lloc web o de l’enllaç al seu e-mail present, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporades a fitxers de titularitat de COCEMFE- CASTELLÓ, la direcció del qual és:

Federació Provincial de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica, COCEMFE- CASTELLÓ
C/ Bisbe Salinas,14
12003 Castelló Espanya
tel.: (34) 964 234 085
fax: (34) 964 231 912
e-mail: info@cocemfecs.org

Aquestes dades seran tractades per aquesta sota la seva responsabilitat amb la finalitat de resoldre les consultes plantejades, tenint l’interessat dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals que constin en els fitxers expressats, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal).