JUNTA DIRECTIVA COCEMFE CASTELLÓ

Composta per 13 membres, és un òrgan que decideix lacció de la Confederació segons el mandat derivat de lAssemblea General.

PRESIDENT

Ramon Messeguer

VICEPRESIDENT

Juan Domenech

SECRETARI

Miguel Ángel Sánchez

TRESORERA

Tere Arroyo

VOCAL

Josefina Mora

VOCAL

Mònica Aixeta

VOCAL

Manuela Andrés

VOCAL

Maria del Pilar Torralba

VOCAL

Bàrbara Congost

VOCAL

Lorena Maestre

VOCAL

Juan Carlos González

VOCAL

Pilar Bayarri